Stymulowanie Rozwoju i Twórczej Aktywności Dziecka tylko w Bajkowej Akademii Smyka
Roczny Plan Pracy 2019/2020

W naszej codziennej pracy stosujemy Innowacyjne Metody Pracy

Wczesnodziecięca edukacja w żłobku Bajkowa Akademia Smyka

W ramach pracy w naszych żłobkach realizujemy autorski Program Opiekuńczo - Wychowawczy i Edukacyjny "Zabawa i Poznawanie Świata".

W ramach prowadzonej opieki w naszych oddziałach żłobkowych realizujemy INNOWACYJNE PROGRAMY uwzględnienia najważniejsze

DZIAŁANIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE I EDUKACYJNE I INDYWIDUALNE POTRZEBY DZIECKA.

„Chwytam, siedzę, raczkuję” - dla wieku 0-12 miesięcy
„Chodzę, mówię, rozumiem”- dla wieku 12-24 miesięcy
„Rusz ręką” – 12 – 36 miesięcy
„Wielcy i mali artyści” – 12 – 36 miesięcy
„Kocham, lubię, szanuję” – 6 – 36 miesięcy

49432731_458779724659878_4006297643478155264_njpg

56604914_1068926309964862_2874093575048527872_njpg

W programie „Zabawa i poznawanie świata” zwracamy uwagę na stwarzanie dzieciom okazji do podejmowania prób wartościowania doświadczeń pozytywnych i negatywnych, na pogłębianie więzi z najbliższymi dziecku osobami i z opiekunem, a przede wszystkim poprzez bezwzględne respektowanie praw dziecka jako autonomicznej osoby mogącej o sobie współdecydować. Istotnym wychowawczym elementem programu jest także pielęgnowanie tradycji, zwyczajów oraz ważnych świąt istotnych w naszej kulturze. W ramach naszej pracy wychowawczej z dzieckiem i jego rodziną przewidujemy realizację programu adaptacyjnego, co stanowi ważny element w trudnej sytuacji przejścia ze środowiska domowego do środowiska związanego z opieką instytucjonalną.

Nasze pomoce do zabaw i zajęć wielozmysłowych / sensorycznych z dziećmi, podczas zajęć i zabaw dzieci poznają świat wszystkimi zmysłami...

 Obraz6jpg

NASZ AUTORSKI PROGRAM ADAPTACYJNY - ma na celu złagodzenie negatywnych doznań dziecka wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodzicami i brakiem wiedzy o nowym środowisku. Dbając o bezpieczną adaptację dzieci i ich rodziców organizujemy warsztaty, drzwi otwarte, wspólne spotkania z rodzicami i dziećmi. Z chwilą, gdy Państwa dziecko przekroczy próg naszego żłobka staje się członkiem większej społeczności. Zamiast mamy i taty pojawiają się ciocie i nieznani dotąd rówieśnicy - żłobkowe koleżanki i mali koledzy. Ta wczesna socjalizacja jest potrzebna, by dziecko mogło stać się pełnoprawnym, otwartym i szczęśliwym człowiekiem wzrastającym z i obok innych ludzi. Drodzy Rodzice przygotowanie siebie do wysłania dziecka do żłobka znacznie ułatwi Waszemu maluszkowi adaptację do nowego miejsca, co robić, gdy "serce się kraje" a szef nie toleruje spóźnień tego dowiedzie się podczas naszych wspólnych spotkań adaptacyjnych.

DSC_0017JPG

PROGRAM UWZGLĘDNIAJĄCY ELEMENTY PRACY PLANU DALTOŃSKIEGO

Obraz7jpg

Mamy własną KUCHNIĘ i autorski PROGRAM ŻYWIENIOWY - dostosowany do indywidualnych preferencji i potrzeb żywieniowych dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych.  Dużo pijemy - regularne dopajanie dzieci.

 DSC_0052JPG

NASZ HARMONOGRAM DNIA - umożliwia stałość, powtarzalność, a co za tym idzie zapewnia poczucie bezpieczeństwa naszych podopiecznych.

Przestrzeganie stałego rytmu dnia, organizowanie przewidywalnych sytuacji uprzedzając dzieci co będzie się działo.

Obraz8jpg

INDYWIDUALNIE PROGRAMY O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM - współpracujemy z Logopedą, Psychologiem Dziecięcym, Specjalistą z zakresu prowadzenia zajęć Gimnastyki Korekcyjnej, Pedagogiem Terapeutą.  

Obraz4jpg

PROGRAM PRACY LOGOPEDYCZNEJ - „Języczek wędrowniczek”
Program pracy logopedycznej w Bajkowej Akademii Smyka został oparty na wspomaganiu rozwoju mowy dziecka na każdym jej etapie, a także na profilaktyce logopedycznej, która pozwala zapobiegać nieprawidłowościom i dzięki której można kształtować i utrwalać prawidłowe wzorce wymowy. Biorąc pod uwagę wiek dzieci, do których skierowany jest niniejszy program, wszystkie zamierzone cele będą osiągane przez zabawę.


PROJEKT z klockami
 LEGO EDUCATION - Rozbudzamy dziecięcą wyobraźnię oraz kompetencje matematyczne z podczas zajęć z Klockami Lego Education.
 

1-1-60611445_1283239108510103_6316174387192004608_n-001jpg  1-61015071_1913508128755465_917117346106048512_n-001jpg 1-60689140_355831175279979_8464854363972567040_n-001jpg  1-60359726_454090128495537_5450027513931628544_n-001jpg

 PROGRAM DWUJĘZYCZNE DZIECI - "BABY BEETLES" umożliwiamy kontakt już od najmłodszych lat z językiem angielskim w formie wesołej zabawy.
PROJEKT "BUDZIMY ZMYSŁY"
 - zajęcia prowadzone są w SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA.  Proponowane przez nas zabawy nastawione są na poznawanie przez zmysły, angażujące dziecko w wykonywanie codziennych czynności, koncentrują się na zabawach przygotowujących do nauki czytania, pisania, liczenia. W zabawach łączymy sferę intelektualną, emocjonalna i ruchową.

NASZ PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI - jest kluczem w owocnej pracy z dziećmi.
  DSC_5957JPG

PROPONOWANE AKTYWNOŚCI ZABAWOWE sprzyjające prawidłowej adaptacji dzieci w oparciu o nasz autorski program "Wsparcie na Starcie"


Plan zajęć tygodniowych:

pracujemy w godzinach od 6.30 do 17.30


Wspólne Powitanie w kręgu –  Witaj wśród nas !

Organizowanie wspólnych zabaw integracyjnych.

Zaznaczanie swojej obecności w grupie

– każde dziecko codziennie przyczepia „znaczek ”ze swoim imieniem / zdjęciem na dużą grupową tablicę – plan daltoński, ocena zachowania i nastroju.

Realizacja tematu – Jak zachęcić dziecko do samodzielności ?

Zabawy z Chustą animacyjną – Poznajemy Kolory Wiosny

Dbamy o zdrowie - Uczymy się zasad utrzymywania higieny, zajęcia prozdrowotne, wyrabianie nawyków higienicznych i żywieniowych / trening czystości.

Moje rączki lubią wodę – dbamy o higienę rączek i buzi

Wdrażanie do samodzielności – dbamy o higienę rąk i buzi

Trzy minuty dla zdrowych ząbków – myjemy ząbki przy piosence

Wiem, co jem – wspólne spożywanie śniadania, obiadku i podwieczorku w przystosowanym do wieku krzesełkach.

Wspólny odpoczynek dzieci – drzemka (czas snu dostosowany do potrzeb dziecka)

Wdrażanie do różnych form relaksacji - sen, zajęcia wyciszające, słuchanie tradycyjnych polskich kołysanek, odizolowanie się od reszty dzieci, wprowadzanie atmosfery ciszy i spokoju właściwej dla odpoczynku i snu, poznanie dla każdego dziecka optymalnego czasu na odpoczynek i długości snu (codziennie),

Zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego jedzenia - nauka posługiwania się dziecięcymi sztućcami,

Zachęcanie dzieci do próbowania różnorodnych potraw - a także owoców i warzyw zbieranych na przełomie jesieni i zimy.

Zapewniamy bezpieczną zabawę – zabawki dostosowane do wieku dziecka

O jak przyjemnie - (spacery, przebywanie na świeżym powietrzu, gry i zabawy na bezpiecznym placu zabaw należącym do placówki Bajkowej Akademii Smyka )

Zajęcia z elementami edukacji: 

Zajęcia „Gimnastyka Smyka” – ( poniedziałek )

Tworzenie przestrzeni do opanowania różnych form lokomocji, w tym uczenie prawidłowego przemieszczania się, kucania, turlania, podskoków, omijania przeszkód, stawiania nóg naprzemiennie, wchodzenia po schodach, przenoszenia przedmiotów, przechodzenie po wyznaczonym torze, utrwalania zmysłu równowagi, stabilizacji sylwetki, uczenie się kontrolowania własnego ciała, stwarzanie sytuacji dla rozwoju motoryki dużej i małej.

Zajęcia „Zabawa nie zabawka”  twórcze zabawy, zajęcia plastyczne  ( wtorek ) - eksperymenty z kolorami, zabawy z kolorowymi piórkami, bańkami mydlanymi, zabawy z chusta animacyjna Klanza, zabawy z kolorowymi chustkami przy MUZYCE VIVALDIEGO, zabawy z galaretką "GALARETKOWE WARIACJE", zabawy BUTELKOWE INSPIRACJE - zabawy z grochem, fasolą, piaskiem, zabawy manipulacyjne -SPRYTNE FASOLKI

Zajęcia integracji sensoryczno – motorycznej „5 Zmysłów” ( środa)
- eksploracja otoczenia, dostrzeganie jego różnorodności (organizowanie sytuacji edukacyjnych podczas których dzieci będą mogły eksplorować przestrzeń, doświadczać, manipulować, eksperymentować, naśladować i poznawać otaczający je świat wszystkimi zmysłami ). Zabawy sensoryczne z materiałem do zajęć wielozmysłowych ( masy plastyczne ) – Sensoplastyka

Zajęcia „Cztery Pory Roku” – ( czwartek ) - eksploracja otoczenia, dostrzeganie jego różnorodności, eksperymentowanie z różnymi przedmiotami, doświadczanie, manipulowanie, eksperymentowanie, obcowanie z naturalnym materiałem przyrodniczym. Obserwacje przyrodnicze – spacery.

Zajęcia „Czytamy dzieciom i z dziećmi” -  Bajki, bajeczki i moje książeczki   ( piątek ) - Osłuchiwanie się z mową ludzką i zachęcanie do „komunikowania się,” nawiązanie i podtrzymywanie z dzieckiem bezpiecznych więzi emocjonalnych (bezpieczne przywiązanie), stymulowanie rozwoju mowy czynnej.  

Zabawy w kąciku z książkami – „Bajkownia”

- stwarzanie dzieciom odpowiednich warunków do obcowania z książką : czytanie bajek, opowiadanie historyjek, oglądanie książeczek. Wprowadzenie codziennego rytuału głośnego czytania wybranych przez dzieci książek.  

Zabawy w kąciku Logopedycznym – Stymulujemy aparat mowy:  zajęcia zgodnie z opracowanym przez specjalistę programem profilaktyki logopedycznej.

ZAJĘCIA DODATKOWE: między innymi : audycje muzyczne Art and Music, przedstawienia teatralne, Rytmika Smyka – zajęcia muzyczno – ruchowe, zabawy taneczne i dźwiękonaśladowcze, zajęcia z elementami Sensoplastyki, zajęcia z Gimnastyki Korekcyjnej.