Stymulowanie Rozwoju i Twórczej Aktywności Dziecka  


Plan zajęć tygodniowych:

pracujemy w godzinach od 6.30 do 17.30


Wspólne Powitanie w kręgu –  Witaj wśród nas !

Organizowanie wspólnych zabaw integracyjnych.

Zaznaczanie swojej obecności w grupie

– każde dziecko codziennie przyczepia „znaczek ”ze swoim imieniem / zdjęciem na dużą grupową tablicę – plan daltoński, ocena zachowania i nastroju.

Realizacja tematu – Jak zachęcić dziecko do samodzielności ?

Zabawy z Chustą animacyjną – Poznajemy Kolory Wiosny

Dbamy o zdrowie - Uczymy się zasad utrzymywania higieny, zajęcia prozdrowotne, wyrabianie nawyków higienicznych i żywieniowych / trening czystości.

Moje rączki lubią wodę – dbamy o higienę rączek i buzi

Wdrażanie do samodzielności – dbamy o higienę rąk i buzi

Trzy minuty dla zdrowych ząbków – myjemy ząbki przy piosence

Wiem, co jem – wspólne spożywanie śniadania, obiadku i podwieczorku w przystosowanym do wieku krzesełkach.

Wspólny odpoczynek dzieci – drzemka (czas snu dostosowany do potrzeb dziecka)

Wdrażanie do różnych form relaksacji - sen, zajęcia wyciszające, słuchanie tradycyjnych polskich kołysanek, odizolowanie się od reszty dzieci, wprowadzanie atmosfery ciszy i spokoju właściwej dla odpoczynku i snu, poznanie dla każdego dziecka optymalnego czasu na odpoczynek i długości snu (codziennie),

Zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego jedzenia - nauka posługiwania się dziecięcymi sztućcami,

Zachęcanie dzieci do próbowania różnorodnych potraw - a także owoców i warzyw zbieranych na przełomie jesieni i zimy.

Zapewniamy bezpieczną zabawę – zabawki dostosowane do wieku dziecka

O jak przyjemnie - (spacery, przebywanie na świeżym powietrzu, gry i zabawy na bezpiecznym placu zabaw należącym do placówki Bajkowej Akademii Smyka )

Zajęcia z elementami edukacji: 

Zajęcia „Gimnastyka Smyka” – ( poniedziałek )

Tworzenie przestrzeni do opanowania różnych form lokomocji, w tym uczenie prawidłowego przemieszczania się, kucania, turlania, podskoków, omijania przeszkód, stawiania nóg naprzemiennie, wchodzenia po schodach, przenoszenia przedmiotów, przechodzenie po wyznaczonym torze, utrwalania zmysłu równowagi, stabilizacji sylwetki, uczenie się kontrolowania własnego ciała, stwarzanie sytuacji dla rozwoju motoryki dużej i małej.

Zajęcia „Zabawa nie zabawka”  twórcze zabawy, zajęcia plastyczne  ( wtorek ) - eksperymenty z kolorami, zabawy z kolorowymi piórkami, bańkami mydlanymi, zabawy z chusta animacyjna Klanza, zabawy z kolorowymi chustkami przy MUZYCE VIVALDIEGO, zabawy z galaretką "GALARETKOWE WARIACJE", zabawy BUTELKOWE INSPIRACJE - zabawy z grochem, fasolą, piaskiem, zabawy manipulacyjne -SPRYTNE FASOLKI

Zajęcia integracji sensoryczno – motorycznej „5 Zmysłów” ( środa)
- eksploracja otoczenia, dostrzeganie jego różnorodności (organizowanie sytuacji edukacyjnych podczas których dzieci będą mogły eksplorować przestrzeń, doświadczać, manipulować, eksperymentować, naśladować i poznawać otaczający je świat wszystkimi zmysłami ). Zabawy sensoryczne z materiałem do zajęć wielozmysłowych ( masy plastyczne ) – Sensoplastyka

Zajęcia „Cztery Pory Roku” – ( czwartek ) - eksploracja otoczenia, dostrzeganie jego różnorodności, eksperymentowanie z różnymi przedmiotami, doświadczanie, manipulowanie, eksperymentowanie, obcowanie z naturalnym materiałem przyrodniczym. Obserwacje przyrodnicze – spacery.

Zajęcia „Czytamy dzieciom i z dziećmi” -  Bajki, bajeczki i moje książeczki   ( piątek ) - Osłuchiwanie się z mową ludzką i zachęcanie do „komunikowania się,” nawiązanie i podtrzymywanie z dzieckiem bezpiecznych więzi emocjonalnych (bezpieczne przywiązanie), stymulowanie rozwoju mowy czynnej.  

Zabawy w kąciku z książkami – „Bajkownia”

- stwarzanie dzieciom odpowiednich warunków do obcowania z książką : czytanie bajek, opowiadanie historyjek, oglądanie książeczek. Wprowadzenie codziennego rytuału głośnego czytania wybranych przez dzieci książek.  

Zabawy w kąciku Logopedycznym – Stymulujemy aparat mowy:  zajęcia zgodnie z opracowanym przez specjalistę programem profilaktyki logopedycznej.

ZAJĘCIA DODATKOWE: między innymi : audycje muzyczne Art and Music, przedstawienia teatralne, Rytmika Smyka – zajęcia muzyczno – ruchowe, zabawy taneczne i dźwiękonaśladowcze, zajęcia z elementami Sensoplastyki, zajęcia z Gimnastyki Korekcyjnej.