Array
(
    [id] => 7
    [adres] => /zlobki/metody-pracy/
    [title] => Metody pracy żłóbków w Poznaniu i Nowym Tomyślu
    [description] => Tutaj poznacie Państwo metody stosowane w żłóbkach w Nowym Tomyślu i Poznaniu.
)

Metody pracy

W ramach pracy w naszych żłobkach realizujemy autorski Program Opiekuńczo - Wychowawczy i Edukacyjny "Zabawa i Poznawanie Świata"

W ramach prowadzonej opieki w naszych oddziałach żłobkowych realizujemy INNOWACYJNE PROGRAMY uwzględnienia najważniejsze DZIAŁANIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE I EDUKACYJNE.

PROGRAM ADAPTACYJNY - dbając o bezpieczną adaptację dzieci i ich rodziców w naszych żłobkach,

PROGRAM ŻYWIENIOWY - dostosowany do indywidualnych preferencji i potrzeb żywieniowych dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych,

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI, który jest kluczem w owocnej pracy z dziećmi,

HARMONOGRAM DNIA - umożliwiający stałość, powtarzalność, a co za tym idzie zapewniający poczucie bezpieczeństwa naszych podopiecznych

INDYWIDUALNIE PROGRAMY O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM - współpracyjemy z Logopedą, Psychologiem dziecięcym, Specjalistą z zakresu prowadzenia zajęć Gimnastyki Korekcyjnej, Pedagogiem Terapeutą

PROJEKT LEGO EDUCATION - Rozbudzamy dziecięcą wyobraźnię oraz kompetencje matematyczne z podczas zajęć z Klockami Lego Education

PROJEKT DWUJĘZYCZNE DZIECI - "BABY BEETLES" 

PROJEKT "BUDZIMY ZMYSŁY" - zajęcia prowadzone są w SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

ZAJĘCIA DODATKOWE: między innymi : audycje muzyczne Art and Music / przedstawienia teatralne / Rytmika Smyka – zajęcia muzyczno – ruchowe, zabawy taneczne i dźwiękonaśladowcze, zajęcia z elementami Sensoplastyki, zajęcia Gimnastyki Korekcyjnej

Odpowiadając na zapis z Ustawy, który mówi o objęciu opieką dzieci od ukończenia 20 tygodnia do lat 3 w tym także dzieci niepełnosprawnych i dzieci o specjalnych potrzebach rozowjowych żłobek Bajkowa Akademia Smyka będzie rozwijał swoją ofertę w kierunku jak najlepszego przygotowania się do przyjęcia dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych, które wynikają z odmienności dziecka, spowodowanej różnorodnymi deficytami ujawniającymi się na różnych etapach rozwoju w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej, niekiedy już od okresu prenatalnego, oraz dzieci z niepełnosprawnościami i /lub zagrożonymi niepełnosprawnością, u których specjalista stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub upośledzenie oraz dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych ( dysponujemy własną kuchnią - realizujemy wszytskie specjalistyczne diety).

Zajęcia z elementami wczesnej edukacji, stosujemy różnorodne strategie edukacyjne i metody w pracy z dziećmi dostosowane do ich wieku i możliwości rozwojowych między innymi:
Elementy Metody Dobrego Startu,
Interakcyjnej metody W.Sherborn, R.Labana,B.Strauss,
Metody P.Denissona i G.Domana,
Prowadzimy zajęcia z „Pedagogiki Zabawy",„Zabaw Fundamentalnych,
Zajęć z elementami Sensoplastyki oraz zajęcia z elementami Planu Daltońskiego.
 
W żłobku obowiązuje opracowany przez Dyrektora Harmonogram Dnia dostosowany do każdej grupy wiekowej, który uwzględnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjne oraz codzienne sytuacje i czynności w tym: zabiegi pielęgnacyjne, czas na odpoczynek dzieci i spożywanie posiłków, pobyt na powietrzu; dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Harmonogram Dnia zapewnienia regularne wdrażanie różnorodnych form odpoczynku zgodnie z potrzebami dzieci.
Czas przeznaczony na odpoczynek, spożywanie posiłków, pobyt na powietrzu oraz realizację działań opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci w danej grupie wiekowej.
 
Harmonogram Dnia uwzględnia:
6:30 – 8.30 – Schodzenie się dzieci – zajęcia poranne ( powitanie dzieci, zabawa spontaniczna, swobodna eksploracja, zajęcia w kącikach zabaw)
8.30 – 8.45 - Dbamy o zdrowie – wdrażanie dzieci do samodzielności / zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne
8.45 – 9.00 – Powitanie wszystkich dzieci ( gry i zabawy na powitanie prowadzone metodą: M. Bogdanowicz / Porannego Kręgu / Planu Daltońskiego, powitanie w j.angielskim – BabyBeetles - realizacja programu "Dwujęzyczne Dzieci )
9.00 – 9.30 – Śniadanie ( wdrażanie dzieci do samodzielności podczas jedzenia, nauka jedzenia dziecięcymi sztućcami, zwracanie uwagi porządek podczas jedzenia) 9.30 – 10.00 - Dbamy o zdrowie - Umożliwienie dziecku osiągania stabilności fizjologicznej, zabiegi pielęgnacyjne, wyrabianie nawyków higienicznych i żywieniowych, 10.00– 10.15 / 10.20 - Zajęcia z elementami wczesnej edukacji:
• Poniedziałek: Zajęcia „Gimnastyka Smyka” – gry i zabawy rozwijające duża motorykę, zabawy z chustą animacyjną, zajęcia wykorzystujące elementy interakcyjnej metody W. Sherborn, zajęcia z przyborami i pomocami do zajęć ruchowych i sprawnościowych, zajęcia wykorzystujące ekspresję ruchową R. Labana, B.Strauss, oraz metody P. Denissona i G.Domana, zajęcia z elementami metody „Pedagogiki Zabawy” ,gry i zabawy z instrumentami, tańce integracyjne.
• Wtorek: Zajęcia „Zabawa nie zabawka” - kreatywne zajęcia plastyczne : zajęcia z elementami metody „ Zabawy Fundamentalne” / wymiennie z zajęciami z elementami M. Montessori – wdrażanie dzieci do samodzielności, ćwiczenia małej motoryki,
• Środa: Zajęcia integracji sensoryczno – motorycznej „5Zmysłów” / wymiennie z Zajęciami z Elementami Sensoplastyki (organizowanie sytuacji edukacyjnych podczas których dzieci będą mogły eksplorować przestrzeń, doświadczać, manipulować, eksperymentować, naśladować i poznawać otaczający je świat wszystkimi zmysłami)
• Czwartek: Zajęcia „Cztery Pory Roku”: zajęcia przyrodnicze - obcowanie z naturalnym materiałem przyrodniczym, zajęcia tematyczne / poznawcze - zajęcia doświadczalne, poznawanie zjawisk pogodowych, poznawanie świata ludzi, zwierząt i roślin
• Piątek: Zajęcia „Czytamy dzieciom i z dziećmi” - ćwiczenia wspomagające rozwój mowy dzieci, zabawy i zajęcia z książką pisaną, czytaną i opowiadaną przez opiekuna / dzieci i opiekunowie czytają bajki, opowiadają różne historyjki, oglądają książeczki, opiekunowie zachęcają dzieci do skupienia uwagi na czytanym tekście, rozmawiają o treści bajek / zajęcia z elementami M. Bogdanowicz „wierszyki - masażyki”
10.15/ 10.20 – 10. 45 / 11.00 - pobyt na powietrzu /spacer/pobyt na placu zabaw / zabawy spontaniczne
11.00 / 11.15 – zabiegi pielęgnacyjne, Zupa
11.30 – 13.00 / 13.30 – drzemka ( czas drzemki dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci)
13.00 / 13.30 – 13.45 – Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze: uczenie się różnic związanych z płcią i wstydu, nawiązanie i podtrzymywanie z dzieckiem bezpiecznych więzi emocjonalnych (bezpieczne przywiązanie), stymulowanie rozwoju mowy biernej / czytanie książeczek formowanie się prostych pojęć dotyczących rzeczywistości społecznej i fizycznej, kształtowanie pierwszych postaw prospołecznych, budzenie i rozwijanie kontaktu emocjonalnego z opiekunem i dziećmi, zintegrowanie działań wychowawczych sprzyjających respektowaniu przez dzieci uniwersalnych wartości w żłobku
13.45 – 14.00 – Dbamy o zdrowie - Umożliwienie dziecku osiągania stabilności fizjologicznej, trening czystości,
14.00 – 14.30 – Obiad II Danie
14.30 – 15.15 – Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze: zabawa spontaniczna, inicjowanie zabaw integracyjnych podczas których dzieci będą miały okazję bawić się „obok siebie”, w małych grupkach i w mniejszym zakresie w dużej grupie, ale także utrwalanie więzi z opiekunem poprzez wzajemne zabawy paluszkowe, rymowanki, zabawy naśladowcze, ćwiczenia dużej motoryki – zajęcia gimnastyczne.
15.15 - 15.30 - przekąska / podwieczorek
15.30 – 16.15 - zajęcia i zabawy popołudniowe, Dbamy o zdrowie - Umożliwienie dziecku osiągania stabilności fizjologicznej, trening czystości,
16.15 – 17.30 – rozchodzenie się dzieci / zabawy swobodne
 
• Każdego dnia prowadzone są przez naszych opiekunów zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uwzględniające: kształtowanie pierwszych postaw prospołecznych, budzenie i rozwijanie kontaktu emocjonalnego z opiekunem i dziećmi, pielęgnowanie tradycji, zwyczajów oraz ważnych świąt istotnych w naszej kulturze, zintegrowanie działań wychowawczych sprzyjających respektowaniu przez dzieci uniwersalnych wartości w żłobku, przygotowywanie z dziećmi surówek, soków i deserów, włączanie dzieci do czynności samoobsługowych: komponowanie kanapki, zakładanie śliniaczka, sprzątanie po sobie talerzyka.
 
• Ponad to prowadzone są popołudniowe zajęcia opiekuńczo – wychowawcze podczas których: inicjowane są zabawy integracyjne podczas których dzieci mają okazję bawić się „obok siebie” i razem w parach, w małych grupkach i w mniejszym zakresie w dużej grupie, ale także utrwalają więzi z opiekunem poprzez wzajemne zabawy paluszkowe, rymowanki, zabawy symboliczne, z podziałem na role i naśladowcze, stymulują rozwój w ramach kompetencji językowych w kontekście podejmowania dialogu z innymi dziećmi i opiekunem, informowania o swoich potrzebach czy niedogodnościach, uczą się dzielenia zabawką i materiałem edukacyjnym podczas zabaw w kącikach zainteresowań oraz podczas pobytu na powietrzu.
 
• Ważnym elementem dnia są dla nas pory związane z powitaniem dzieci, czynności higieniczne i pielęgnacyjne, trening czystości, czas na spożywanie posiłków
 
• Podczas pobyty dzieci w placówce opiekunowie wdrażają dzieci do akceptowanego społecznie sposobu wyrażania swoich emocji, rozwiązywania na bieżąco konfliktów dziecięcych, ustalania wspólnych dla grupy granic, stosowania systemu wzmocnień za pożądane zachowania. • Opiekunowie regularnie prowadzą arkusze obserwacyjne dla każdego dziecka.
 
• Podczas zajęć prowadzonych przez naszych opiekunów dzieci nabywają podstawowe umiejętności związanych z mową, z rozwojem fizycznym, rozwojem poznawczym i emocjonalnym poprzez organizowaniu różnorodnych zabaw i zajęć opiekuńczo – edukacyjnych w placówce, których czas trwania dostosowany jest do wieku i możliwości dzieci. Bazując na doświadczeniu i wiedzy psychologiczno – pedagogicznej proponowane aktywności zabawowe trwają około 10 – 15 do 20 minut.
 
• Bardzo dużym zainteresowaniem ze strony naszych wychowanków cieszą się zabawy i zajęcia wielozmysłowe podczas których opiekunowie stwarzają dzieciom możliwości doznań wielozmysłowych, dzięki mają okazję dotykać , wąchać, smakować, obcować z różnymi dźwiękami i samodzielnie je tworzyć, naśladować, oraz obserwować co znajduje się w ich najbliższym otoczeniu.
 
• Duża uwagę przywiązujemy również do organizowania twórczych zajęć plastycznych dla starszych dzieci, które podczas zająć mogą eksperymentować kolorem i wykorzystywać różnorodne tworzywo do wykonania własnego „dzieła,”
 
• Podążając za naturalnym rytmem rozwoju naszych wychowanków organizujemy zabawy, podczas których dzieci mają możliwość obcowania z przedmiotami codziennego użytku i poznawanie sposobu ich typowego i nietypowego wykorzystania, poznawania przedmiotów wydających różne dźwięki, kontakt z przedmiotami o różnej wielkości, kolorze, fakturze i przeznaczeniu. Rozbudzamy w ten sposób indywidualne zainteresowania i predyspozycje dzieci.

Zapisz swoje dziecko!

* - pola wymagane

Wybierz żłobki, do których ma zostać wysłane zgłoszenie:

projekt i wykonanie: webwizards