Aktualności

Dzieci o specjalnych potrzebach Rozwojowych i Żywieniowych

Odpowiadając na zapis z Ustawy, który mówi o objęciu opieką dzieci od ukończenia 20 tygodnia do lat 3 w tym także dzieci niepełnosprawnych i dzieci o specjalnych potrzebach rozowjowych żłobek Bajkowa Akademia Smyka będzie rozwijał swoją ofertę w kierunku jak najlepszego przygotowania się do przyjęcia dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych, które wynikają z odmienności dziecka, spowodowanej różnorodnymi deficytami ujawniającymi się na różnych etapach rozwoju w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej, niekiedy już od okresu prenatalnego, oraz dzieci z niepełnosprawnościami i /lub zagrożonymi niepełnosprawnością, u których specjalista stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub upośledzenie oraz dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych ( dysponujemy własną kuchnią - realizujemy wszytskie specjalistyczne diety).

Zapisz swoje dziecko!

* - pola wymagane

Wybierz żłobki, do których ma zostać wysłane zgłoszenie:

projekt i wykonanie: webwizards