Array
(
    [page] => o-nas
)

O nas

Nasze Przedszkole przede wszystkim uznaje prawo dzieci do zabawy jako podstawowej formy aktywności. Praktyczne umiejętności dzieci nabywają w toku zabawy i za pomocą metod dostosowanych do wieku i możliwości. Oferta zajęć  prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania, w tym m.in. w ramach dodatkowych programów i projektów własnych.

Ramowy Rozkład Dnia w Przedszkolu:

6:30 – 8:00 Z –Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

8:00 - 8.15 -  Poranna Gimnastyka

8:30 – 8:45 – Poranny krąg – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych ( wykorzystanie metod: ekspresji twórczej R. LabanaAktywne Słuchanie Muzyki wg Batii Strauss/ Metoda porannego Kręgu/ Element Pedagogiki Waldorfskiej - Korowód, 

8.45 – 9.00 - Ćwiczenia poranne, czynności higieniczno-porządkowe

9:00 – 9.30 - ŚNIADANIE

9:30 – 10.30 – D zajęcia dydaktyczne realizowane wg Programu Wychowania Przedszkolnego  „W kręgu zabawy”, J. Pytlarczyk./ przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ( j.angielski ) codziennie

10:30 –11:30 - zabawy ruchowe na świeżym powietrzu / spacery/ obserwacje przyrodnicze 

11:30 - 12:00  - zajęcia dodatkowe : audycje muzyczne / rytmika / gimnastyka korekcyjna / zajęcia z językiem angieskim / zajęcia z Lego Education

12:00 – 12:15 - czynności higieniczno – porządkowe

12:15 - 12:45 - Obiad 

12:45 – 13:45 – odpoczynek/ leżakowanie w najmłodszej grupie / zajęcia o charakterze relaksacyjnym

13.45 – 14:15  – Obiad II danie  i podwieczorek 

14:15 – 14:45 –  Zajęcia dodatkowe ( Logopedia / Audycje Muzyczne / Mały Artysta: taniec, teatr, plastyka / Zajęcia Lego Education ) /  praca indywidualna z dziećmi, z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących i korekcyjnychczynności higieniczno – porządkowe

14:45 - 15:00 -  Zabawy Ruchowe ( Rytmika, Zajęcia Gimnastyki Korekcyjnej, Zajęcia Sportowe )

15:00 – 16:00 - zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze podczas spacerów, zabawy dowolne w sali przedszkolnej

16:00 – 17:30 -  zabawy w kącikach tematycznych / pożegnanie dzieci.

Zapisz swoje dziecko!

* - pola wymagane

Wybierz żłobki, do których ma zostać wysłane zgłoszenie:

Wkrótce w Bajkowej Akademii Smyka

projekt i wykonanie: webwizards