Współpraca - Warunki

Zaproszenie do dołączenia do Ogólnopolskiej Sieci Dziennych Opiekunów

IGD Consulting Sp. z o.o. będący współwłaścicielem marki Bajkowej Akademii Smyka zaprasza do wspólnego tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 organizowanych przez Dziennych Opiekunów. Nasza firma działa na rynku szkoleniowym od 2004 roku, od 2011 posiadamy akredytacje ministerstwa w zakresie realizacji programów nauczania dla Opiekunów w Żłobkach i Klubach Malucha oraz Dziennych Opiekunów. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia, rejestrowania i prowadzenia punktów opieki nad dziećmi do lat 3. Aktualnie zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzymy Ogólnopolską Sieć Dziennych Opiekunów. W związku z tym, zapraszamy do współpracy:

 • Kluby malucha i żłobki, które nie są wpisane do Rejestru żłobków i klubów malucha

 • Przedszkola, żłobki i kluby malucha, które posiadają niewykorzystane powierzchnie 

 • Firmy zainteresowane stworzeniem Przyzakładowych Punktów Dziennej Opieki nad dziećmi do lat 3

 • Place zabaw, sale zabaw dla dzieci i pozostałe miejsca aktywności dzieci do lat 3

Kluby malucha i żłobki, które nie są wpisane do Rejestru żłobków i klubów malucha

Mamy świadomość, iż nie wszystkie dotychczas działające miejsca opieki są w stanie zrealizować wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych, by móc oficjalnie działać po 14.04.2014r. Nasza firma znalazła wyjście z tej sytuacji. Proponujemy przekwalifikowanie Państwa pracowników na Dziennych Opiekunów. Dzienny Opiekun może sprawować opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie 5 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad 3 dzieci. Dziecko może pozostawać pod opieką opiekuna do 10 godzin dziennie.

Oferujemy:

 • Przekwalifikowanie obecnie zatrudnionych pracowników w Dziennych Opiekunów zgodnie z ustawą;
 • Możliwość sprawowania opieki do 10 godzin dziennie;
 • Utrzymanie czesnego dla rodziców na obecnym poziomie;
 • Przychód z czesnego pokrywa wynagrodzenie Dziennych Opiekunów. Pozostała część, po odciągnięciu prowizji za dziecko jest wypłacana Państwu z tytułu najmu i utrzymania lokalu;
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie realizacji programów nauczania;
 • Cykl szkoleń dla pracowników z nowych form zabawy z dziećmi zgodnie z programem Zabaw Fundamentalnych i Montessori;
 • Wsparcie marketingowe poprzez wspólną stronę internetową i działania PR;

Do zadań Partnera należy przede wszystkim:

 • Zapewnienie miejsca opieki (warunki lokalowe ustalane indywidualnie);
 • Nadzór nad pracownikami - Dziennymi Opiekunami;
 • Rekrutacja dzieci kwalifikujących się do opieki;
 • Nie wymagamy prowadzenia działalności gospodarczej;

 

Przedszkola, żłobki i kluby malucha, które posiadają niewykorzystane powierzchnie

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że niektóre przedszkola, żłobki i kluby malucha posiadają niewykorzystane powierzchnie, które nie przynoszą dochodu, stanowiąc równocześnie koszt (np. konieczność ogrzania pomieszczenia w okresie jesień, zima, wiosna). Proponujemy wykorzystanie takich przestrzeni i zmianę ich funkcji na przestrzeń użytkową, w której utworzymy Punkt Dziennej Opieki. 

Oferujemy:

 • Przekwalifikowanie obecnie zatrudnionych pracowników na Dziennych Opiekunów zgodnie z ustawą lub zatrudnienie pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje;
 • Możliwość sprawowania opieki do 10 godzin dziennie;
 • Utrzymanie czesnego dla rodziców na obecnym poziomie;
 • Przychód z czesnego pokrywa wynagrodzenie Dziennych Opiekunów. Pozostała część, po odciągnięciu prowizji za dziecko jest wypłacana Państwu z tytułu najmu i utrzymania lokalu;
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie realizacji programów nauczania;
 • Cykl szkoleń dla pracowników z nowych form zabawy z dziećmi zgodnie z programem Zabaw Fundamentalnych i Montessori;
 • Wsparcie marketingowe poprzez wspólną stronę internetową i działania PR.

Do zadań Partnera należy przede wszystkim:

 • Zapewnienie miejsca opieki (warunki lokalowe ustalane indywidualnie);
 • Nadzór nad pracownikami - Dziennymi Opiekunami;
 • Rekrutacja dzieci kwalifikujących się do opieki;

Główne korzyści płynące z przystąpienia do Sieci Dziennych Opiekunów:

 • Obniżenie kosztów utrzymania lokalu;
 • Dodatkowy dochód wynikający z wykorzystania dotąd nieużywanych powierzchni;
 • W przypadku przyprzedszkolnego Punktu Dziennej Opieki, możliwość przekwalifikowania pracowników w przypadku małej ilości dzieci powyżej 3 lat;
 • Przyprzedszkolny Punkt Dziennej Opieki zapewnia możliwość przejścia dzieci po ukończeniu 3. roku życia pod opiekę w Państwa placówce.

 

Firmy zainteresowane stworzeniem Przyzakładowych Punktów Dziennej Opieki nad dziećmi do lat 3

Utworzenie Punktu Dziennej Opieki w prowadzonej przez Państwa Firmie niesie za sobą szereg korzyści. Najważniejsze z nich to:

 • Ułatwienie pracownikom pogodzenia obowiązków rodzinnych z obowiązkami służbowymi,
 • Umożliwienie rodzicom szybkiego powrotu do pracy oraz zniechęcenie ich do pozostawania na urlopie wychowawczym, gdyż będą mogli przebywać blisko małego dziecka bez konieczności rezygnowania z pracy i kariery,
 • Zwiększenie wydajności i efektywności pracowników, dzięki wyeliminowaniu problemów związanych z koniecznością organizacji opieki podczas pobytu rodzica w pracy,
 • Zwiększenie mobilności pracowników, co ułatwia znalezienie i zatrudnienie pracowników o wysokich kwalifikacjach,
 • Wykreowanie wizerunku pracodawcy działającego zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności,
 • Zwiększenie zainteresowania mediami i promocja prowadzonej placówki jako miejsca przyjaznego rodzinie,
 • Zwiększenie lojalności pracowników wobec placówki dbającej o interesy swoich pracowników,  
 • Punkt Dziennej Opieki prowadzony przy placówce to jeden z elementów, który buduje kulturę organizacyjną, a tym samym zwiększa konkurencyjność i atrakcyjność placówki na rynku,
 • Promocja Punktu Dziennej Opieki i całej placówki poprzez wspólną stronę internetową itp.

W ramach utworzenia przyzakładowego punktu Dziennej Opieki nad dziećmi do lat 3, oferujemy następujący zakres działań:

 • Zatrudnianie Dziennych Opiekunów posiadających kwalifikacje określone w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 i nieustanne podnoszenie ich kwalifikacji poprzez organizację szkoleń, kursów i warsztatów,
 • Nadzór merytoryczny i monitoring bieżącej pracy placówki, a w tym zapewnienie niezbędnej dokumentacji, opracowywanie planu współpracy z rodzicami z uwzględnieniem misji i wizji Państwa przedsiębiorstwa,
 • Modernizację i adaptację pomieszczenia, w tym aranżację przestrzeni, dobór i zakup wyposażenia,
 • Zapewnienie możliwości funkcjonowania punktu zgodnie z obowiązującymi wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 • Pozyskiwanie dotacji na rozwój i obniżenie kosztów ponoszonych przez rodziców z tytułu czesnego,
 • Opracowanie dokumentacji wewnętrznej, w tym regulaminu spójnego z misją i wizją Państwa placówki, programu wspomagania rozwoju małego dziecka, dokumentacji związanej z rekrutacją dzieci, programu zajęć adaptacyjnych, instrukcji dobrych praktyk higienicznych oraz pierwszej pomocy,
 • Marketing i promocja, a w tym wspólna strona internetowa, aktywny profil na Facebook’u, działania PR, udział w działaniach lokalnych partnerów,
 • Rekrutację dzieci i zawieranie umów z rodzicami.

W ramach wspólnego tworzenia punktu Dziennej Opieki, głównym zadaniem naszego Partnera, jest udostępnienie lub wynajem pomieszczeń lub pomieszczenia, w którym sprawowana będzie opieka nad dziećmi do lat 3. Na jednego Dziennego Opiekuna, który sprawuje opiekę nad 5 dzieci potrzebna jest powierzchnia min. 16 m2. Jeśli dysponujecie Państwo taką powierzchnią zapraszamy do kontaktu!

 

Place zabaw, sale zabaw dla dzieci i pozostałe miejsca aktywności dzieci do lat 3

Place zabaw, które najczęściej znajdują się w centrach handlowych i galeriach oraz sale zabaw dla dzieci trafiają ze swoją ofertą do dzieci dopiero w godzinach popołudniowych i w weekendy. Rodzice korzystają z takich miejsc w trakcie zakupów lub po pracy kiedy chcą zapewnić dziecku dodatkowe atrakcje. Od rana jednak sale są mniej wykorzystywane. Nie zmienia to jednak konieczności utrzymania lokali i opiekunów. W związku z powyższym, proponujemy utworzenie Punktów Dziennej Opieki jako dodatkowej formy działalności.

Korzyści płynące z przystąpienia do Szieci Dziennych Opiekunów:

 • Obniżenie kosztów utrzymania lokalu;
 • Dodatkowy dochód wynikający z wykorzystania dotąd nieużywanych powierzchni;
 • Możliwość przekwalifikowania pracowników w przypadku małej ilości klientów;
 • Promocja Punktu Dziennej Opieki i całej placówki poprzez m.in. wspólną stronę internetową
 • Punkt Dziennej Opieki przy Państwa placówce zwiększa rozpoznawalność Państwa salonu zabaw oraz zapewnia zwiększenie ilości klientów.

   

Dlaczego warto współpracować z IGD Consulting?

 • Działamy na rynku szkoleniowym od 2004 roku i posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną;
 • Posiadamy akredytacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dzięki czemu możemy szkolić Dziennych Opiekunów;
 • Jesteśmy zarejestrowaną Agencją Pracy Tymczasowej, co pozwala nam na długoterminowe zatrudnianie pracowników z tytułu umowy zlecenie;
 • Posiadamy 10-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy z UE i krajowych, które wykorzystamy do rozwoju sieci;

W razie jakichkolwiek pytań, uwag, wątpliwości bądź sugestii zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 61 661 12 33 lub adresem: biuro@igd.poznan.pl

projekt i wykonanie: webwizards